SerwisKariery.pl - Znienawidzony przez szefów
Zapomniałeś hasła?
Polityka prywatności

Szanujemy Państwa prawo do prywatności. W związku z tym udostępniamy dokument, który wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach portalu SerwisKariery.pl.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych zgromadzonych od użytkowników jest encja.com S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy ks. bpa Bednorza 2A-6.

Powierzanie przetwarzania danych osobowych
Jako administrator danych osobowych zebranych poprzez portal SerwisKariery.pl, encja.com sp. zo.o. nie powierza przetwarzania tych danych innym podmiotom, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zbiór danych osobowych
Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze encja.com sp. zo.o. w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie osoby upoważnione.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku
Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.

Przetwarzanie danych osobowych
Danych osobowych zawartych w formularzu
rejestracyjnym nie przetwarzamy.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku
Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Zmiany w polityce ochrony prywatności
Rozwój technologii, zmiany prawne w zakresie ochrony danych osobowych, lub rozwój portalu SerwisKariery.pl mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności, o których będziemy informować na naszych stronach.

Niepożądane treści
W naszych serwisach nie ma miejsca na treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, treści pornograficznych lub uważanych powszechnie za nieetyczne.

Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt na adres:
redakcja@serwiskariery.pl

Powrót