SerwisKariery.pl - Znienawidzony przez szefów
Zapomniałeś hasła?
Regulamin

 

SerwisKariery.pl zwanym dalej Portalem jest własnością firmy encja.com S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy ks. bpa Bednorza 2A-6, zwanej dalej Właścicielem.

Właściciel [encja.com] Portalu jest uprawniony do usunięcia lub zmiany niektórych lub wszystkich informacji w każdym czasie.

Każdy użytkownik Portalu korzystając z niego, akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim zawartych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Właściciel [encja.com] może kierować do niego zawiadomienia, w tym o zmianach Regulaminu Portalu, listami elektronicznymi lub zamieszczając zawiadomienia na Portalu.

Jeżeli jakikolwiek sąd właściwy w sprawie orzeknie o nieważności któregokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu Portalu, postanowienie zostanie usunięte z Regulaminu w sposób nienaruszający integralności pozostałych postanowień. Pozostałe postanowienia Regulaminu Portalu pozostaną w mocy i będą wykonalne.

Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu Portalu jest prawo polskie.

  1. Korzystanie z zasobów Portalu jest bezpłatne i dobrowolne, za wyjątkiem materiałów, które są dostępne po wniesieniu opłat. Każdorazowo użytkownik Portalu będzie o tym poinformowany.

  2. W celu korzystania z zasobów Portalu niezbędna jest rejestracja.

  3. Rejestracja polega na podaniu loginu, hasła, oraz imienia i nazwiska.

  4. Dane podane w trakcie procesu rejestracji służą jedynie do otrzymania dostępu do zasobów Portalu.

  5. Dane nie są w żaden sposób udostępniane podmiotom trzecim oraz wykorzystywane przez Właściciela [encja.com] do innych celów poza udostępnieniem zasobów Portalu.

  6. Dokonując rejestracji - użytkownik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Portalu SerwisKariery.pl.

  7. Korzystanie z Portalu nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze użytkownika.

  8. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z zasobów portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz zasadami korzystania z Portalu.

  9. Istnieje możliwość wykorzystywania informacji znajdujących się w zasobach Portalu - wymaga to podania źródła.

Powrót